Word fondi

Demokratiya - bu o'z-o'zini boshqarish

Harold Waldwin Percival