Word fondi

Fon va Uning ramzlari

Nurda Fikrlash va taqdir

Harold Waldwin Percival